Вторник, 25.06.2019, 06:25
Дипломные, Курсовые, Контрольные, Рефераты
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гость
Меню сайта
Мы в Google+
 
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Головна » FAQ [ Додати питання ]

Данная работа стоит 50 грн.:
(Індивідуальна робота, 29 страниц, 2007 год)
Зміст
Вступ. 3
1. Економіка в системі соціокультурних суспільних відносин. 7
2. Економічні процеси сучасного світу та їх вплив на ідеологію та релігію 16
Висновки. 26
Список використаних джерел:
1. Базилевич В. Д., Попов В. М., Базилевич К. С., Найдич Н. М., Гражевська Н. І. Економічна теорія: політекономія. — К.: Знання-Прес, 2006. — 615 с. 2. Губерський Л. В. Філософія. — К.: Вікар, 2005. — 456 с. 3. Данильян О. Г., Тараненко В. М. Релігієзнавство. — Х.: Прапор, 2006. — 384 с. 4. Економічна теорія. — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. — 200 с. 5. Калмычкова Е. Н., Чаплыгина И. Г Экономическое мышление: философские предпосылки. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 272 с. 6. Качуровський М. О., Цикін В. О. Філософія: альтернативний виклад. — Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. — 252 с. 7. Кирильчук В. Т., Решетов О. О., Стежко З. В., Стежко Г. П. Філософія в короткому викладі. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2005. — 187 с. 8. Колодний А. М., Скиртач В. М., Мозговий Л. І., Творіна О. Л., Мозговий О. Л. Релігієзнавство. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 267 с. 9. Кремень В. Г., Ільїн В. В. Філософія. — К.: Книга, 2005. — 525 с. 10. Мазараки А. А., Осипов Ю. М., Быстряков И. К. Философия экономики. — К.: Альтерпрес, 2002. — 383 с. 11. Матвієнко В. П., Матвієнко П. В. Філософсько-економічні погляди. — К.: Наукова думка, 2003. — 304 с. 12. Мельник Л. Ю., Плаксієнко В. Я., Скірко Ю. І. Економічна система суспільства. — Д.: Січ, 2001. — 545 с. 13. Мочерний С. В. Економічна теорія. — К.: Видавничий центр "Академія", 2005. — 640 с. 14. Отрошко О. В. Основи економічної теорії. Макроекономічний аспект. — К.: Знання, 2006. — 222 с. 15. Павленко Ю.В. Соціокультурні аспекти інтеграції України у світові економічні структури // Економіка і прогнозування (укр.).- 2001.- № 3.- C.49-63. 16. Прибутько П. С. Релігієзнавство. — К.: Видавець Паливода А.В., 2006. — 152 с. 17. Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія. — К.: Академвидав, 2005. — 592 с. 18. Самсин А. И. Основы философии экономики. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 271 с. 19. Сур'як А. В. Основи економічної культури. — К.: Кондор, 2004. — 255 с.!! 20. Юрій М. Ф. Релігієзнавство. — К.: Дакор, 2006. — 406 с.

Стоимость работы №29750 - 25 грн.
Вступ 3
Внутрішні ризики АКБ «Біг Енергія» 4
Висновки 16
Список використаних джерел 18
Верченко П. І., Великоіваненко Г. І. Ризикологія. — К.: КНЕУ, 2006. — 176 с.
Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві. — К.: КНЕУ, 2004. — 480 с.
Гончаров І. В. Ризик та прийняття управлінських рішень. — Х.: ХПІ, 2003. — 150с.
Економічний ризик та методи його вимірювання. — К.: НУХН, 2003. — 36с.
Методи та моделі управління ризиком. — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. — 20с.
Сулим М. В. Економічний ризик та методи його вимірювання. — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. — 196 с.
Добавил: Александр

Работа №19499 стоит 35 грн.
Обьем 10 страниц, именно "Наказа про облікову политику"
Добавил: Елена (Lama5000)

Работа №25335 стоит 75 грн.
Вступ    3
1. Теоретичні основи організації обліку та документального оформлення нестач і пересортиць при отриманні товарів від постачальників    6
1.1. Економічна сутність розрахунків підприємства з постачальниками    6
1.2. Огляд нормативно-правової бази та спеціальної літератури    10
1.3. Організаційно-економічна характеристика підприємства    15
2. Методологія обліку нестач та пересортиць при надходженні товару від постачальника    24
2.1. Документальне оформлення виявлених нестач та пересортиці при надходженні товарів на підприємстві    24
2.2. Бухгалтерський облік нестач та пересортиць    30
2.3. Удосконалення обліку нестач та пересортиць при прийманні товарів від постачальників в умовах використання комп’ютерної техніки    38
3. Контроль за отриманням товарів від постачальників    46
3.1. Організація контролю нестач та пересортиць при отриманні товарів від постачальників    46
3.2. Методика контролю нестач та пресортиць    48
3.3. Узагальнення результатів перевірки одержання товарів від постачальників    57
Позитивний висновок оформлюється при наявності безумовної позитивної згоди, нефундаментальної невпевненості і нефундаментальної незгоди.    59
Висновки    64
Список використаних джерел    67
Додатки    68

Стоимость данной контрольной работы составляет 25 грн.

Внизу привожу содержание данной работы:
Зміст
Вступ    3
1. Поняття професійної адаптації персоналу    4
2. Етапи професійної адаптації персоналу    8
Висновки    13
Список використаних джерел    15
1. Андриенко В. Н. Стратегическое управление персоналом. — Донецк: ООО "Юго-Восток, Лтд", 2005. — 202с.
2. Власова Е. Как организовать работу с персоналом. — Х.: Центр "Консульт", 2003. — 296с.
3. Гавкалова Н. Л., Маркова Н. С. Менеджмент персонала. — Х.: ИД "ИНЖЭК", 2005. — 303с.
4. Гайдамака Е. Н., Жучок Т. Н. Управление персоналом. — Луганск: Альма-матер, 2005. — 132с.
5. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом. — К.: Кондор, 2005. — 308с.

Форма входа
ПоискМы будем очень благодарны

если вы разместите нашу
кнопку у себя на сайте!

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ


Корзина
Ваша корзина пуста

 
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ
 
 
Copyright © 2010 - 2019
дипломные работы l курсовые работы l курсовые на заказ l контрольные работы l рефераты l Киев l Украина l Россия