Вторник, 13.11.2018, 09:33
Дипломные, Курсовые, Контрольные, Рефераты
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гость | RSS
Категорії розділу
Мои статьи [30]
Меню сайта
Мы в Google+
 
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Головна » Статті » Мои статьи

Список тем готовых работ №28
36851 Екологічні проблеми галузей основної хімії
36852 Спроба порівняльної характеристики весільного ритуалу українців середнього Подніпров'я та Поділля ХІХ - 1-ша половина ХХ століття
36853 Аналіз витрат на ремонт основних засобів (розрахунки)
36854 Філософія в системі культури
36855 Вища математика
36856 Українська мова
36857 Регіональні особливості розміщення та використання туристичного потенціалу в Україні
36858 Політологія
36859 Латинська мова
36860 Стратегічна поведінка торгівельного підприємства в умовах конкурентного середовища
36861 Економетрія
36862 Архітектура та скульптура Стародавнього Риму
36863 Англійська мова
36864 Деонтологія
36865 Мислення як пізнавальний процес
36866 Законодательный процесс в государствах Европейского Союза
36867 Риторика
36868 Основи психології та педагогіки
36869 Стратегічне управління
36870 Інвестиційний менеджмент
36871 Управління корпораціями
36872 Дослідження стратегічної поведінки підприємства в умовах конкурентного середовища План
36873 Інформатика та комп'ютерна техніка
36874 Політична історія України
36875 Законодавча регламентація організації і функціонування місцевого самоврядування
36876 Розвиток і розміщення рекреаційно-туристичного комплексу Білорусі
36877 Господарський договір у сучасних умовах господарювання.
36878 Стратегічна поведінка торгівельного підприємства в умовах конкурентного середовища (на прикладі ТОВ "Комфорт-Ценные бумаги")
36879 Лівобережна і Слобідська Україна в ІІ половині XVIII ст.
36880 Токсини та токсичні ранги
36881 Поняття екологічного фактору
36882 Екологічна освіта в Україні
36883 Природно-ресурсний потенціал і розміщення продуктивних сил Одеської області
36884 Стандартні мереживі програми та інтернет-програми ОС, які використовуються для роботи в мережі
36885 Традиційна культура українського народу та можливості її використання в туризмі
36886 Конструктивний та модерновий Київ
36887 Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві
36888 Проблема математической одаренности Общие представления об одарённости
36889 Порядок і строки апеляційного оскарження
36890 Кордт Веніамін. Біографія, творчий шлях
36891 Охорона лісів
36892 Пестициди
36893 Оренда земельної ділянки
36894 Атмосферне повітря
36895 Політичне лідерство
36896 Опис Києва
36897 Дослідження стратегічної поведінки підприємства в умовах конкурентного середовища
36898 Теоретичні основи реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві
36899 Економіка підприємства
36900 Особливості формування середнього класу в Україні
36901 Економічне обґрунтування комплексу заходів з підвищення продуктивності праці.
36902 Поняття конституційного ладу України
36903 Англійська мова
36904 Антична література
36905 Антична література
36906 Поняття, підстави та процедура вчинення виконавчого напису нотаріуса
36907 Теоретико-методологічне дослідження продуктивності праці
36908 Організаційна поведінка
36909 Організаційна поведінка
36910 Методологія наукових досліджень
36911 Фактори успішності взаємодії учасників проекту
36912 Форми забезпечення банківських інвестиційних кредитів
36913 Лізингова діяльність підприємства (фінансування)
36914 Психологія
36915 Особливості художньої манери Е. Хемінгуея в романі "Фієста"
36916 Облік, аналіз та аудит доходів від фінансової діяльності
36917 Інформатика
36918 Інформатика
36919 Ізопроцеси в газах
36920 Комплексний аналіз середовища ТОВ «Тема логістик»
36921 Дослідження «стратегічного набору» ТОВ «Тема Логістик»
36922 Служебный етикет
36923 Екологічний моніторинг міського середовища
36924 Анализ проектирования ситстемы управления персоналом в организации
36925 Придністровський конфлікт
36926 Структурний аналіз природно-ресурсного потенціалу Львівської області
36927 Політична історія України
36928 Політична історія України
36929 Логіка
36930 Визначення логіки як науки
36931 Муніципальний рух в Україні та на світовому рівні
36932 Теорія держави і права
36933 Теорія держави і права
36934 Інноваційні процеси в Україні з позицій світового досвіду та вступу до світової організації торгівлі
36935 Бюрократизація апарату державного управління та її форми
36936 Міністр та міністерства Російської Держави (ХІХ - початок ХХ ст): статус повноваження та компетенція
36937 Призначення табличного редактора EXEL
36938 Українська рада. Програма дій, соціальна база, практична діяльність
36939 Жовтневі події 1917 року в Петрограді. Ставлення до них політичних сил України
36940 Структурний аналіз природно-ресурсного потенціалу Чернігівської області
36941 Службовий етикет
36942 Аналіз та планування інвестицій у відтворення основних фондів
36943 Соціальна екологія
36944 Стратегічне управління
36945 Управління спецпроектами
36946 Управління спецпроектами
36947 Інвестиційний менеджмент
36948 Організаційна поведінка і психологія управління
36949 Організаційна поведінка і психологія управління
36950 Економіка підприємства
36951 Розвиток літературних журналів на українських землях у ХІХ ст.
36952 Екологічне страхування
36953 Транспортна система України
36954 Народницький рух в Україні та його особливості
36955 Міжнародна інформація
36956 Міжнародна інформація
36957 Міжнародна інформація
36958 Міжнародна інформація
36959 Метафізика
36960 Метафізика
36961 Найдавніший германо-скандинавський пантеон: компаративістський аналіз індоєвропейських,германських та кельтських мотивів
36962 Міфологія
36963 Міфологія
36964 Міфологічні мотиви в ісламі
36965 Міфологічні системи африканського континенту, Австралії та Океанії
36966 З 3-х завдань виконати 2 Використати матеріали, які були в роботі № 172283-172288
36967 Імпресіоністичні елементи в прозі Василя Стефаника
36968 Управління проектами
36969 Побудова сітьового графіку
36970 Техніко-економічні розрахунки при проектуванні нових виробів та технологія їх виготовлення
36971 Дослідження культури торгівлі
36972 "Прометей закутий" і „Цар Едіп”. Аполлонівський і діонісійський початок в поемах
36973 Есхіл „Орестея” і Евріпід "Медея". Аполлонівський і діонісійський початок в поемах
36974 Вища математика
36975 Розвиток демократичних традицій у Стародавньому Римі
36976 Національні та регіональні програми культури миру
36977 Менеджмент та маркетинг
36978 Статистика
36979 Статистика
36980 Архітектура Франції в епоху класицизму
36981 Предмет, методи і завдання та система показників статистики Статистичні методи аналізу кореляційних зв’язків
36982 Виховання людини в перехідному суспільстві як соціологічна проблема
36983 Сутність і функції соціокультурної діяльності
36984 Застосування соціокультурного підходу в теорії та практиці менеджменту
36985 Міфологія
36986 Основні форми безпосереднього волевиявлення територіальних громад
36987 Фашизм в Італії
36988 Логіка
36989 Планування виробничих витрат в ринкових умовах
36990 Англійська мова
36991 Державний устрій Київської Русі
36992 Зовнішня політика Давньоруської держави
36993 Історія
36994 Розробка анкети для виявлення характеристик організаційного клімату
36995 Значення історичного досвіду для формування національної і державницької самосвідомості українського народу
36996 Культурологія
36997 Хромосомна теорія спадковості. Сучасний стан досліджень генома людини
36998 Поняття про стрес Механізм стресу Захворювання, пов'язані зі стресом
36999 Історико-культурні особливості ведення бізнесу у США
37000 Англійська мова
37001 Вища математика
37002 Вступ до літературознавства
37003 Вища математика
37004 Шляхи удосконалення системи управління персоналу на підприємстві
37005 Філософське вчення джайнів. Джайнізм
37006 Конфуціанство
37007 Метафізика
37008 Дипломатичний етикет
37009 Дипломатичний етикет
37010 Дипломатичний етикет
37011 Теорія держави і права
37012 Види правовідносин
37013 Правознавство
37014 Реалізація права
37015 Правознавство
37016 Правознавство
37017 Законність і правопорядок
37018 Історіографія історії держави і права України
37019 Державний лад і право скіфів і сарматів
37020 Витоки східнослов'янської державності і утворення Київської Русі
37021 Зміни у Державно-правових інститутах Русі в період феодальної роздробленості
37022 Державно-правові інститути Галицько-волинського князівства
37023 Історичні та Політико-правові передумови входження Українських земель до складу Великого князівства Литовського, Королівства Польського і Речі Посполитої
37024 Система судоустрою на Українських землях південно-західної Русі
37025 Право і судочинство у Запорізькій Січі
37026 Кодифікаційні акти в лівобережній Україні у 18-19 ст
37027 Нормативно-правові акти, якими закріплено проведення буржуазної реформи у Російській імперії в середині 19 ст
37028 Каральний апарат самодержавства на Українських землях Російської імперії у 19 ст на початку 20 ст
37029 Донецька область - Донецьк
37030 Російсько-Українські політичні та економічні відносини на сучасному етапі
37031 Економіко-математичні методи і моделі
37032 Економіко-математичні методи і моделі
37033 Економіко-математичні методи і моделі
37034 Економіко-математичні методи і моделі
37035 Внутрішньо-фірмове фінансове планування
37036 Моделі Вінтерса
37037 Вища математика
37038 Дослідження груп на ТОВ «Тема логістик»
37039 Метафізика
37040 Метафізика
37041 Метафіка
37042 Санітарно-гігієнічна оцінка продуктів харчування
37043 Соціально-культурна діяльність в ПР (піарі)
37044 Сутність і функції соціально-культурної діяльності
37045 Сутність теорії збалансованого та адекватного харчування. Основи раціонального харчування
37046 Вживання нормативних документів по стандартизації і характер їх вимог
37047 Концептуальна парадигма культури війни та її основний вектор
37048 Вища математика
37049 Перетворення енергії в екосистемах. Метаболізм екосистем
37050 Інформатика
37051 Англійська мова
37052 Українська мова за професійним спрямуванням
37053 Історія України
37054 Системи демографічних наук. Концептуальні положення структур
37055 Вступ до фаху
37056 Інформатика
37057 Політична економія
37058 Основна екологічна парадигма
37059 Перехід відтворюючого господарства. Зародження цивілізації
37060 Створення і управління офшорною компанією
37061 Аудит бухгалтерської (фінансової) звітності на підприємстві
37062 Поняття, класифікація та оцінка інвестицій
37063 Аналіз обсягу діяльності закладу охорони здоров'я за матеріалами Центральної районної дитячої поліклініки Оболенського району м. Києва
37064 Порівняльна характеристика типів акцентуацій (за К.Леонгардом) і типології психопатій (за А.Є. Лічко)
37065 Інформатика
37066 Вплив підприємства (економіки) на природне середовище і навпаки
37067 Золотий вік в Іспанії 1543 р
37068 Соціальні, трудові й економічні потреби людини
37069 Екологія
37070 Грошово-кредитні системи
37071 Фінансовий аналіз
37072 Основи римського права
37073 "Холодна війна" та її наслідки
37074 Метафізика
37075 Метафізика
37076 Філософія
37077 Інформатика
37078 Показники, що визначають стан держави та її положення на світовій арені
37079 Самоочищення ландшафтів
37080 Роль письменників Києво-Могилянської академії в розвитку національного письменства
37081 Аналіз попиту підприємства на ринку факторів виробництва за досконалої конкуренції
37082 Інформатика
37083 Основи екології
37084 Українська ділова мова
37085 Києво-Могилянська Академія
37086 Академія Островського
37087 Теорія масових комунікацій
37088 Метафізика
37089 Джерела і основні етапи формування української народності
37090 Вища математика
37091 Українська мова
37092 Історія України
37093 Німецька мова
37094 Електронна комерція
37095 Електронна комерція
37096 Електронна комерція
37097 Фінансова діяльність підприємств торгівлі
37098 Правознавство
37099 Культурні ландшафти Лівобережної України
37100 Традиційна архітектура і організація території етнокультурних ландшафтів
37101 Основи економічної теорії
37102 Українська мова
37103 Міжнародний поділ праці
37104 Теорія ефективного попиту Дж. Кейнса
37105 Безпека життєдіяльності
37106 Національна і соціальна боротьба в Україні (1917-1920). Встановлення радянської влади
37107 Причини і характер Другої світової війни. Місце України в економічних і політичних планах Гітлерівської Німеччини
37108 Фінансовий менеджмент
37109 Українська РСР - співзасновниця ООН
37110 Міжнародна економіка Кіпр
37111 Макроекономіка
37112 Фінансовий (управлінський) та податковий облік поточних зобов’язань Економічний аналіз поточних зобов’язань та фінансового стану підприємства
37113 Інфляція, її види та заходи боротьби
37114 Територіальна організація (розвиток та розміщення) комплексів паливно-енергетичного, металургійного, машинобудівний, транспортний, соціальний комплекс. Сумська область
37115 Українська мова
37116 Медицина и философия
37117 Екологія і технологія харчування
37118 Основи зовнішньоекономічної діяльності
37119 Макроекономіка
37120 Основи менеджменту
37121 Математичне програмування
37122 Хімія в сільському господарстві
37123 Хімія в побуті
37124 Хімія на підприємстві
37125 ПК та основи програмування
37126 Індивідуальні засоби захисту, їх застосування в умовах надзвичайних ситуацій
37127 "Помаранчева революція" в свідомості політичної еліти та її віддзеркалення в громадській думці України (порівняльний аналіз)
37128 Математика
37129 Інформаційні системи
37130 Математика
37131 Психологічна характеристика лідера у спілкуванні
37132 Служба охорони праці підприємства
37133 Буття і небуття
37134 Безпека життєдіяльності
37135 Динаміка народжуваності в Україні
37136 Правознавство
37137 Службовий етикет
37138 Логіка
37139 Ораторська промова
37140 Педагогіка
37141 Електронна комерція
37142 Епістемологія релігії
37143 Математичне програмування
37144 Обґрунтування доцільності інвестиційних рішень підприємства. Інвестиції в Україні
37145 Суб'єкти, принципи та об'єкти зовнішньоекономічної діяльності
37146 Зовнішня торгівля як основна форма зовнішньоекономічної діяльності
37147 Ділова українська мова
37148 Ділова українська мова
37149 Менеджмент
37150 Філософія
37151 Фізика
37152 Мікроекономіка
37153 Найбільш впливові ЗМІ в Україні: характеристика та значення
37154 Західна Україна між двома світовими війнами
37155 Історія демографічної думки в Україні
37156 Дослідження операцій
37157 Київ - перлина Східної Європи
37158 Логіка
37159 Історія розвитку кредитних відносин
37160 Порядок створення акціонерних товариств
37161 Ділова українська мова
37162 Організація концертно-гастрольної діяльності
37163 Юридична відповідальність за ухилення від сплати податків
37164 Екологія
37165 Економіка підприємства
37166 Економічний аналіз
37167 Фізика
37168 Природознавство
37169 Менеджмент організацій
37170 Ділова українська мова
37171 Системний підхід до створення інформаційних систем
37172 Безпека інформаційних систем
37173 Основи економічної теорії
37174 Основи економічної теорії
37175 Палацово-паркові ансамблі України
37176 Педагогіка
37177 Інформатика
37178 Економіка галузі
37179 Зовнішньо-торгівельні операції, їх види
37180 Економіка
37181 Податок із реклами
37182 Внутрішньогосподарський аналіз використання коштів підприємства та оплата праці
37183 Головні задачі і роль формування ринкової економіки
37184 Проблеми управління і організації розвитку аудиторської діяльності в ринкових умовах України
37185 Аудит витрат на оплату праці на підприємствах
37186 Куріння у підлітків
37187 Конкурентоспроможність і якість персоналу та шляхи їх підвищення
37188 Правознавство
37189 Місто як центр культури життя в середньовіччі
37190 Автоматизація розрахунку потреби в інструменті і оснащення для виконання річної програми підприємства
37191 Правознавство
37192 Індивідуальні засоби захисту, їх застосування в умовах надзвичайних ситуацій
37193 Диференційні особливості проблеми спілкування
37194 Диференційно-психологічна характеристика психічних процесів особистості
37195 Походження слов'ян. Східні слов'яни в 6-9 столітті
37196 Перекласти текст на українську мову
37197 Теорія ринків та криз Туган-Барановського
37198 Маржиналістські теорії
37199 Розробка, планування, організація і результати аналітичної роботи
37200 Облік експортних операцій та шляхи їх удосконалення
37201 Педагогіка
37202 Фінансовий менеджмент
37203 СНД чи ГУАМ. Що для України краще?
37204 СНД чи ГУАМ. Що для України краще?
37205 СНД чи ГУАМ . Що для України краще?
37206 Обеспечение охраны труда при выполняемой работе
37207 Муніципальний рух в Україні та на світовому рівні
37208 Київ - перлина Східної Європи
37209 Міграція та відтворення населення
37210 Управління персоналом і економіка праці (вступ до фаху)
37211 Форма держави: поняття та основні елементи
37212 Предмет і завдання дисципліни "Економічна історія"
37213 Роль мови у професійній діяльності
37214 Складіть автобіографію. Назвіть її основні реквізити
37215 Цивільне право
37216 Цивільне процесуальне право
37217 Кримінальне право
37218 Палацово-паркові ансамблі України
37219 Туризм
37220 Анатомія та еволюція ЦНС
37221 Вплив підприємства (економіки) на природне середовище і навпаки
37222 Управління суспільним розвитком
37223 Розкрити основні особливості натурального виробництва та вказати на фактори, які сприяли б переходу від натурального господарства до товарного
37224 Охорона праці
37225 Охорона праці
37226 Законодавча і нормативно-правова база пожежної безпеки
37227 БЖД
37228 Психологія як наука
37229 Облік демографічних подій та реєстр населення
37230 Поняття та ознаки права
37231 Економіка
37232 Менеджмент в соціальній сфері
37233 Мікроекономіка
37234 Небезпечні та шкідливі фактори, пов'язані з пожежами
37235 Фінанси
37236 Менеджмент
37237 СНД чи ГУАМ. Що для України краще?
37238 СНД чи ГУАМ. Що для України краще?
37239 СНД чи ГУАМ . Що для України краще?
37240 Економіка підприємства
37241 Математичне програмування
37242 Мікроекономіка
37243 Перша допомога
37244 Економічна політика України. Новий формат взаємовідносин
37245 Поняття документа. Визначення ділового документа
37246 Оптимізація управління сучасного готелю на прикладі готельного комплексу
37247 Сратегия развития и повышения еффективности маркетингового патенциала АНТК им. О.К Антонова
37248 Куріння у підлітків
37249 Економіка підприємства
37250 Порядок створення акціонерних товариств
37251 Типологія суспільств
37252 Соціологія 19-го ст. та її основні напрями
37253 Історія держави і права зарубіжних країн
37254 Історія держави і права зарубіжних країн
37255 Проведіть аналіз існуючої транспортної інфраструктури в регіоні України, який Ви обрали (Регіон на вибір),та запропонуйте шляхи її розвитку
37256 Проведіть аналіз розвитку підприємницької діяльності у регіоні України, який Ви обрали (регіон любий), та запропонуйте шляхи її стимулювання
37257 Проведіть аналіз існуючої сфери туризму (любий регіон на вибір), та запропонуйте шляхи її розвитку
37258 Формування товарного асортименту в магазині та шляхи його удосконалення
37259 Європейська інтеграція
37260 ДУ національної безпеки
37261 Про реформування оплати праці в Україні
37262 Охорона праці
37263 Культура і розвиток людського потенціалу
37264 Культурна політика і її роль в духовному житті суспільства
37265 Сутність, зміст, напрямки і завдання соціально-культурної політики в Україні
37266 Формування культурних центрів (аналіз факторів впливу)
37267 Соціально-культурна система України: стан, зміни, кризові явища і тенденції розвитку
37268 Концепція освіченого абсолютизму Феофана Прокоповича
37269 Охорона праці
37270 Основи економічної теорії
37271 Прогнозування та макроекономічне планування
37272 Управління соціально-культурною сферою
37273 Адольф Гітлер. Біографія, життєдіяльність.
37274 Спадковий договір та його правова характеристика
37275 Раціональне використання кадрового потенціалу організації - основа ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень
37276 Проведіть аналіз існуючої сфери туризму (любий регіон на вибір), та запропонуйте шляхи її розвитку
37277 Фінанси
37278 Менеджмент
37279 Кримінальне право
37280 Облік і контроль операцій банків з державними цінними паперами та аналіз їх ліквідності і впливу на ефективність банківської діяльності
37281 Облік і контроль операцій банків з державними цінними паперами та аналіз їх ліквідності і впливу на ефективність банківської діяльності
37282 Ранні форми культури
37283 Сховища даних як метод зберігання та обробки інформації
37284 Бухгалтерський облік, економічний контроль та аналіз у системі управління господарством
37285 Облік міжнародних операцій з імпорту товарів за участю посередника (трейдера)
37286 Гроші та кредит
37287 Екологічний і природно-ресурсний аспект глобалізації
37288 Статистика
37289 Культурні заклади України
37290 Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів
37291 The political system of Ukraine, Great Britain, the USA
37292 Здійснення спадкоємцями права на спадкування
37293 Фольклоризм Енеїди Котляревського
37294 Художні засоби романтизації героїв у історичних піснях
37295 Психологія
37296 Психологія
37297 Система права - поняття та основні риси
37298 Політологія
37299 Конституційне державне право
37300 Економіка праці та соціально-трудові відносини
37301 Перша всесвітня виставка в Лондоні. Концепція музею Вікторії і Альберта
37302 Туризмознавство
37303 Туризмознавство
37304 Туризмознавство
37305 Циклічність суспільного відтворення
37306 Соціальні функції одягу в оповіданнях М. Коцюбинського
37307 Ділова українська мова
37308 Ділова українська мова
37309 Клімат Закарпаття та закарпатських областей
37310 Сховища даних як метод зберігання та обробки інформації
37311 Бухгалтерський облік, економічний контроль та аналіз у системі управління господарством
37312 Облік міжнародних операцій з імпорту товарів за участю посередника (трейдера)
37313 Здійснення спадкоємцями права на спадкування
37314 Здійснення спадкоємцями права на спадкування
37315 Макроекономічна політика в умовах відкритої економіки
37316 Людський капітал сучасної економіки
37317 Методи оцінки фінансової стійкості, платоспроможності і ліквідності підприємства
37318 Суть та особливості обігу депозитних грошей, векселів і чеків
37319 Страхування зовнішньоекономічної діяльності
37320 Використання концентрованої терапії К. Роджерса в корекції тривожності особистості
37321 Сутність та особливості регулювання цін в країнах ринкової економіки
37322 Потреби людини, їх структура та соціальний зміст
37323 Демократія як форма організації політичної влади
37324 Історія світової політичної думки
37325 Психологічні вимоги до спеціаліста, який працює в галузі оперативно-пошукової діяльності
37326 Основи екології
37327 Теорія ймовірності
37328 Здійснення спадкоємцями права на спадкування
37329 Вища математика
37330 Фізика
37331 Формування та реалізація стратегії підприємства
37332 Формування та реалізація стратегії підприємства
37333 Чорнобиль
37334 Період розвитку готельно-ресторанного бізнесу (середньовіччя)
37335 Історія ресторанного господарства
37336 Психокорекція дитячо-батьківських стосунків у першокласників
37337 Основи туризмознавства
37338 Основи туризмознавства
37339 Основи туризмознавства
37340 Урок іноземної (англійської) мови
37341 Урок іноземної (англійської) мови
37342 Музична культура античної Греції та Рима, як найвище досягнення музичного мистецтва рабовласницьких цивілізацій.
37343 Статистика
37344 Економетрія
37345 Київ - перлина Східної Європи
37346 Вплив статі, віку, освіти керівника на ефективність управлінської діяльності
37347 Управління персоналом соціальної сфери
37348 Облік і контроль операцій банків з державними цінними паперами та аналіз їх ліквідності і впливу на ефективність банківської діяльності
37349 Зовнішньоекономічна діяльність Франції
37350 Зовнішньоекономічна діяльність ФРН
37351 Розвиток свідомості українського народу як чинник формування громадянського суспільства
37352 Розвиток свідомості українського народу як чинник формування громадянського суспільства
37353 Туризмознавство
37354 Основи туризмознавства
37355 Основи туризмознавства
37356 Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Палацово-паркові ансамблі України"
37357 Діагностика системи управління в сучасних умовах господарювання
37358 Процес залучення іноземних інвестицій у високотехнологічні підприємства України
37359 Бухгалтерський облік в банках
37360 Сільськогосподарське страхування
37361 Проблеми конвертації валют
37362 Забезпечення безпеки кредитних операцій банків
37363 Основи туризмознавства
37364 Ефективність управління закупівельно-збутовими операціями компанії
37365 Ефективність управління закупівельно-збутовими операціями компанії
37366 Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальний контроль
37367 Туристичне краєзнавство
37368 Формування та реалізація стратегічних цілей підприємства
37369 Эстетическая теория И. В. Гете. Проблема искусства и художника
37370 Аграрне право
37371 Історія держави і права України
37372 Практична психологія
37373 Використання концентрованої терапії К. Роджерса в корекції тривожності особистості
37374 Право приватної власності за законодавством України
37375 Діловий етикет менеджера
37376 Психокорекція дитячо-батьківських стосунків у першокласників
37377 PR-технології
37378 Туристичний бізнес Іспанії. Суспільно-географічні аспекти розвитку Іспанії
37379 Соціальна психологія колективу
37380 Кадрова політика та державна служба
37381 Управління соціальним та гуманітарним розвитком
37382 Територіальна організація влади в Україні
37383 Організація та методика обліку, аналізу та аудиту прямих витрат підприємства
37384 Організація та методика обліку, аналізу та аудиту прямих витрат підприємства
37385 Організація та методика обліку, аналізу та аудиту прямих витрат підприємства
37386 Еволюція ідейних засад та механізму діяльності ОАД (Організація Американських Держав) (1960-ті р. - 1993-ті р.)
37387 Управління рисками
37388 Економічне прогнозування
37389 Діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів
37390 Англійська мова
37391 Укладання контракту на імпорт нафти з Росією (чи Туркменістаном)
37392 Педагогічні ідеї та педагогічна діяльність
37393 Творчість Золтан Кодай (це музикант чи композитор)
37394 Страхування
37395 PR-технології
37396 Кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку
37397 Кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку
37398 Формування та реалізація стратегічних цілей підприємства
37399 Психокорекція дитячо-батьківських стосунків у першокласників
37400 Інформатика
37401 Формування та реалізація стратегічних цілей підприємства
37402 Кадрова політика та державна служба
37403 Територіальна організація влади в Україні
37404 Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Палацо-паркові ансамблі України"
37405 Облік у галузях виробництва і послуг
37406 Облік операцій в іноземній валюті
37407 Економіка підприємництва
37408 Модель організації обслуговування у бізнес-готелі.
37409 Форма держави
37410 Ділова українська мова
37411 Поняття лідера та керівника їх спільні та відмінні риси
37412 Психокорекційні методи і групи, можливості їх використання в педагогічній практиці
37413 Основи економічної теорії
37414 Взаємні права та обов'язки батьків та дітей
37415 Эстетическая теория И. В. Гете. Проблема искусства и художника
37416 Транснаціональні корпорації і їх роль у сучасній економіці
37417 Конституційне право
37418 Історія держави і права на території України до слов'янського часу
37419 Трудове і соціальне право
37420 Формування та реалізація стратегічних цілей підприємства
37421 Формування та реалізація стратегічних цілей підприємства
37422 Використання клієнт центрованої терапії К. Роджерса в корекції тривожності особистості
37423 Ноосфера як результат розумного ставлення людини до природи
37424 Маркетингові дослідження українського ринку спортивного одягу
37425 Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів.
37426 Міське будівництво та господарство
37427 Туристичний бізнес Іспанії. Суспільно-географічні аспекти розвитку Іспанії
37428 Туристичний бізнес країн Північної Африки. Суспільно-географічна характеристика
37429 Теорія функцій комплексної змінної
37430 Кирило-Мефодіївське товариство та політичні ідеї його учасників
37431 Кирило-Мефодіївське товариство та політичні ідеї його учасників
37432 Проблеми залучення України до глобальної системи науково-технічного обміну
37433 Проблеми залучення України до глобальної системи науково-технічного обміну
37434 Сталий економічний розвиток: суть та індикатори
37435 Сталий економічний розвиток: суть та індикатори
37436 Правове регулювання спільної діяльності
37437 Правове регулювання спільної діяльності
37438 Стратегія інвестиційної діяльності підприємства
37439 Стратегія інвестиційної діяльності підприємства
37440 Правові символи
37441 Правові символи
37442 Формування та реалізація стратегічних цілей підприємства
37443 Формування та реалізація стратегічних цілей підприємства
37444 Ноосфера як результат розумного ставлення людини до природи
37445 Відносини України з ....(будь-якою однією країною Євро Союзу)
37446 Відносини України з....(будь-яка країна Євро Союзу)
37447 Структура та механізм формування державного боргу
37448 Управління фінансовим забезпеченням інвестиційної діяльності промислових підприємств
37449 Управління фінансовим забезпеченням інвестиційної діяльності промислових підприємств
37450 Українська культура доби Відродження (початок ХV-XVІІ ст. )
37451 Інформатика
37452 Договір страхування
37453 Эстетическая теория И. В. Гете. Проблема искусства и художника
37454 Контроль і ревізія
37455 Фінанси підприємства
37456 Менеджмент як наука керівництва людьми
37457 Виконання судових рішень в Україні: правове забезпечення та проблеми практики
37458 Виконання судових рішень в Україні: правове забезпечення та проблеми практики
37459 Відносини УРСР з прикордонними державами та її місце у співдружності соціалістичних країн (45-91рр.)
37460 Формування та реалізація стратегічних цілей підприємства
37461 Психокорекційні методи і групи, можливості їх використання в педагогічній практиці
37462 Інформатика та комп'ютерна техніка
37463 Концепція розвитку екологічного туризму в межах національного парку "Сколівські Бескиди"
37464 Переваги і недоліки поєднання однією особою посад Голови Київської міської адміністрації та Київської міської ради
37465 Роман Стендаля "Червоне і чорне" як "хроніки 19 століття"
37466 Облік, аналіз і аудит товарного забезпечення обороту торговельних підприємств
37467 Облік, аналіз і аудит товарного забезпечення обороту торгівельних підприємств
37468 Економетрія
37469 Фінанси
37470 Міжнародний туризм
37471 Економетрія
37472 Організація і технологія торговельної діяльності
37473 Політичні погляди Івана Франка
37474 Політичні погляди Івана Франка
37475 Політичні погляди та концепції Пилипа Орлика
37476 Політичні погляди та концепції Пилипа Орлика
37477 Історія держави та права України
37478 Правопорядок як мета та результат правового регулювання
37479 Ефективність управління закупівельно-збутовими операціями компанії
37480 Методика викладання англійської мови
37481 Відносини УРСР з прикордонними державами та її місце у співдружності соціалістичних країн (45-91рр.)
37482 Економічна ефективність експорту пшениці
37483 Політичні погляди Івана Франка
37484 Політичні погляди та концепції Пилипа Орлика
37485 Державне регулювання соціального комплексу країни
37486 Ранні форми культури
37487 Сутність і форми адаптації операційної системи
37488 Управління проектами
37489 Менеджмент туризму
37490 Туристичні ринки світу
37491 Інноваційний менеджмент
37492 Розвиток свідомості українського народу як чинник формування громадянського суспільства
37493 Договір роздрібної купівлі продажу
37494 Географічні аспекти соціальних катастроф
37495 Майнові правовідносини батьків і дітей, інших членів сім’ї та родичів
37496 Французька мова
37497 Загальні закономірності прояву стихійних лих
37498 Сталий економічний розвиток: суть та індикатори
37499 Економіка і фінансування охорони здоров'я
37500 Логістика
37501 Фінанси
37502 Економетрія
37503 Фізика
37504 Фізика
37505 Екологія
37506 Антична культура Сходу та філософська культура
37507 Здобутки культури Імператорського Риму
37508 Організація обліку, аналізу і аудиту операцій з використання праці та її оплати в умовах розвитку ринкових відносин
37509 Сратегия развития и повышения еффективности маркетингового патенциала АНТК им. О.К Антонова
37510 Фінансова термінологія (англійська мова)
37511 Стратегія зниження виробничих витрат
37512 Стратегія зниження виробничих витрат підприємства
37513 Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності підприємства
37514 Менеджмент
37515 Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності підприємства
37516 Головні напрямки розвитку зовнішньоекономічної діяльності України
37517 Психодіагностика
37518 Договір роздрібної купівлі продажу
37519 Філософія історії
37520 Норма права
37521 Психологія
37522 Процес залучення іноземних інвестицій у високотехнологічні підприємства України
37523 Економічна ефективність експорту пшениці
37524 Причини правопорушення
37525 Причини правопорушення
37526 Неоідеології в теорії, політиці та практиці сучасних політичних партій
37527 Аграрне право
37528 Адміністративне право
37529 Математичне програмування
37530 Метафора у поезії В. Симоненка
37531 Роль банків в активізації зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств
37532 Роль банків в активізації зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств
37533 Укладання контракту на імпорт нафти з Росією (чи Туркменістаном)
37534 Стратегія інвестиційної діяльності підприємства
37535 Організація антикризового менеджменту на підприємстві
37536 Політичні погляди Івана Франка
37537 Здійснення спадкоємцями права на спадкування
37538 Управління конкурентоспроможністю підприємства в ринкових умовах
37539 Етнічний склад населення міста Глухова Сумської області
37540 Управління кадровою політикою закладів охорони здоров'я
37541 Інформаційне забезпечення туру по Україні (для фінляндців)
37542 Виконання судових рішень в Україні: правове забезпечення та проблеми практики
37543 Організація та методика обліку, аналізу та аудиту прямих витрат підприємства
37544 Тлумачення норм права
37545 Урок іноземної (англійської) мови
37546 Історія України
37547 Сутність та соціальне призначення держави
37548 Теорія ймовірності
37549 Вища математика
37550 Правове регулювання спільної діяльності
37551 Порядок створення акціонерних товариств
37552 Страхування автотранспортних засобів "КАСКО"
37553 Структура та механізм формування державного боргу
37554 Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності підприємства
37555 Державно-політичний устрій Польщі
37556 Система законодавства
37557 Еволюція ідейних засад та механізму діяльності ОАД (Організація Американських Держав) (1960-ті р. - 1993-ті р.)
37558 Управління інвестиційною діяльністю підприємства
37559 Особливості прояву клерикальної ідеології в діяльності політичних партій України
37560 Ідейні засади клерикальних політичних партій
37561 Договір роздрібної купівлі продажу
37562 Місце політології в системі соціально-гуманітарних дисциплін
37563 Особисті немайнові права
37564 Відносини України з ....(будь-якою однією країною Євро Союзу)
37565 Економічна ефективність експорту пшениці
37566 Співвідношення економіки і права
37567 Облік, аналіз і аудит товарного забезпечення обороту торговельних підприємств
37568 Неоідеології в теорії, політиці і практиці політичних партій
37569 Соціально-політичні погляди Івана Франка
37570 Договір роздрібної купівлі продажу
37571 Управління інвестиційною діяльністю підприємства
37572 Стратегічне управління
37573 Київ
37574 Етнічна історія
37575 Інформаційне забезпечення туру (для іспанці
Категорія: Мои статьи | Додав: Alkasar (06.11.2009)
Переглядів: 1602 | Коментарі: 3 | Теги: екологічне право, інвестування, естетика, менеджмент, кримінологія, ділове страхування, фінанси, Психологія, етика | Рейтинг: 3.0/2 |
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входа
ПоискМы будем очень благодарны

если вы разместите нашу
кнопку у себя на сайте!

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ


Корзина
Ваша корзина пуста

 
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ
 
 
Copyright © 2010 - 2018
дипломные работы l курсовые работы l курсовые на заказ l контрольные работы l рефераты l Киев l Украина l Россия