Вторник, 13.11.2018, 09:35
Дипломные, Курсовые, Контрольные, Рефераты
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гость | RSS
Категорії розділу
Мои статьи [30]
Меню сайта
Мы в Google+
 
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Головна » Статті » Мои статьи

Список тем готовых работ №24
32551 Управління маркетинговою діяльністю закладів охорони здоров'я
32552 Інвестиційне проектування
32553 Діагностика властивостей темпераменту особистості
32554 Дослідження впливу сезонності на формування товарного асортименту в магазині
32555 Психологія
32556 Валовий внутрішній продукт та його динаміка
32557 Управління міжнародними проектами
32558 Особливості формування та функціонування інноваційних підприємств. на прикладі ДП "Мілітцер і Мюнх Логістик"
32559 Менеджмент в медицині та фармації
32560 Фінанси
32561 Англійська мова
32562 Вексельні операції підприємства
32563 Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві
32564 Системний аналіз діяльності закладів охорони здоров'я
32565 Збутова політика підприємства на прикладі ЗАТ "Вінницяпобутхім"
32566 Вплив факторів зовнішнього середовища на інноваційну діяльність підприємства
32567 Інформатика
32568 Міжнародний туризм
32569 Бюджетні ресурси держави
32570 Бюджетний дефіцит та методи його оптимізації
32571 Інформаційні системи та технології
32572 Інформаційні системи та технології
32573 Інформаційні системи та технології
32574 Фінансування охорони здоров'я України
32575 Механізми регулювання трудової поведінки
32576 Інвестиційні фонди: місце роль у функціонуванні фондового ринку України.
32577 Інвестиційні фонди: місце роль у функціонуванні фондового ринку України.
32578 Суецька криза 1936 року
32579 Діагностика роботи психолога з вирішення конфліктів в організації (Тераспорт (працює 12 чоловік, займається нерухомістю)
32580 Процес розчинення
32581 Естетична оцінка художніх виробів із скла
32582 Інформаційні системи в фінансах
32583 Інформаційні системи в фінансах
32584 Порядок оформлення розрахунків з працівниками та виплати заробітної плати
32585 Синтетичний та аналітичний облік заробітної плати і пов'язаних з ними розрахунків
32586 Облік резерву сумнівних боргів
32587 Самоменеджмент
32588 Бухгалтерський облік
32589 Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в України
32590 Реінжиніринг процесів логістичного обслуговування клієнтів промислового підприємства в середовищі SAP
32591 Міжнародний франчайзинг як форма міжнародного бізнесу
32592 Міжнародний лізинг України
32593 Розвиток міжнародного електронного бізнесу
32594 Міжнародний туристичний бізнес на сучасному етапі
32595 Управління персоналом
32596 Вдосконалення організації роботи з кадровим резервом і планування трудової кар'єри
32597 Громадянство України
32598 Адміністративне право
32599 Розвиток самосвідомості у підлітків
32600 Облік грошових коштів підприємства
32601 Сутність і взаємозв'язок показників середньої і граничної виручки з ціною продукції за умов досконалої конкуренції
32602 Фінанси
32603 Облік розрахунків за страхування
32604 Мікроекономіка модель підприємства
32605 Принципи, функції та методи державної бюджетної політики та роль бюджетної політики в макроекономічних процесах держави
32606 Управління діяльністю банку у сфері міжнародних розрахунків. На прикладі "Правекс банк"
32607 Прибутковість банківської діяльності: аналіз стану та стратегія управління
32608 Вища математика
32609 Математичне програмування
32610 Етика естетика
32611 Гроші і кредит
32612 Соціологія
32613 Організація сучасного діловодства
32614 Економіка підприємства
32615 Операції комерційних банків з обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємств
32616 Предмет доказування в цивільному процесі України
32617 Філософія Нового часу
32618 Особливості емоційного розвитку дітей дошкільного віку
32619 Методика проведення занять з техніки пошуку роботи
32620 Практикум вікової психологічної діагностики
32621 Практикум вікової психологічної діагностики
32622 Маркетингове дослідження
32623 Стандартизація
32624 Маркетингова товарна політика
32625 Маркетингова цінова політика
32626 Управління лізингом на підприємстві
32627 Аналіз основних фондів і запасів
32628 Менеджмент персоналу.
32629 Менеджмент персоналу.
32630 Менеджмент персоналу.
32631 Методика нарахування та відображення в обліку і звітності податку на додану вартість
32632 Методика нарахування та відображення в обліку і звітності податку з доходів фізичних осіб
32633 Методика нарахування та відображення в обліку і звітності акцизного збору та збору на розвиток виноградарства , садівництва, хмелярства.
32634 Методика нарахування та відображення в перевірка розрахунків з підзвітними особами
32635 Методи оцінки персоналу організації на прикладі ТОВ "Медіадрайф"
32636 Особливості страхування парків автомобілів, які належать підприємствам
32637 Інформатика та комп'ютерна техніка
32638 Особистість та її формування
32639 Управління кредиторською заборгованістю
32640 Інформатика
32641 Банківська статистика
32642 Демографічна складова та її вплив на РПС
32643 Соціологія управління
32644 Економічний аналіз
32645 Релігієзнавство
32646 Удосконалення системи управління персоналом, як фактор підвищення якості обслуговування клієнтів на підприємстві сфери туризму
32647 Дослідження наборів даних і виборів методів прогнозування
32648 Управління вихідними грошовими потоками підприємства
32649 Міжнародні стандарти серії ISO, їх сутність, мета та застосування в умовах України
32650 Головні принципи вирішення проблем природокористування
32651 Виробнича потужність та ефективність її використання
32652 Сутність та значення позаекономічних цілей реклами
32653 Друкований шрифт як графічний елемент дизайну реклами
32654 Маркетинг у страхуванні
32655 Інтеграційні процеси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні
32656 Характеристика економічних інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності
32657 Показники, що характеризують ефективність функціонування спільних підприємств
32658 Самоменеджмент
32659 Практикум з загальної психології
32660 Методологічні проблеми
32661 Порівняльна психологія
32662 Операції комерційних банків з обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємств
32663 Фінансове забезпечення фінансових зобов'язань
32664 Фінансове забезпечення фінансових зобов'язань
32665 Удосконалення мотиваційної системи підприємств готельного господарства
32666 Зв'язок уваги з успішністю у навчанні в молодшому шкільному віці
32667 Вивчення та формування попиту споживачів на товари в роздрібному торговельному підприємстві
32668 Організація обліку основних засобів в сучасних умовах
32669 Звітність підприємств
32670 Організація обліку
32671 Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті
32672 Антикризове управління підприємством
32673 Мотиваційний менеджмент
32674 Інвестиційний менеджмент
32675 Реінжиніринг процесів логістичного обслуговування клієнтів промислового підприємства в середовищі SAP
32676 Лізингові відносини та управління ними
32677 Удосконалення управління туристичної інфраструктури в містах-курортах
32678 Менеджмент в медицині та фармації
32679 Адміністративне право
32680 Інтегральні показники рівня життя та методи їх визначення
32681 Механізм державного регулювання оплати праці та соціального захисту
32682 Міжнародний маркетинг
32683 Юридичні засоби впровадження міжнародних виборчих стандартів до виборчого права України
32684 Особливості страхування парків автомобілів, які належать підприємствам
32685 Розробка, обґрунтування та реалізація фінансової стратегії підприємства
32686 Оцінка вартості майна підприємства в забезпеченні підвищення його фінансово-господарської діяльності
32687 Інвестування
32688 Основи бізнесу і підприємництва
32689 Відповідальність засновників та учасників господарських товариств
32690 Кримінально-процесуальне право
32691 Кримінальне право
32692 Активізація продажу товарів у магазині
32693 Оцінка естетичних властивостей конкретної групи товарів сучасного асортименту різних постачальників (на прикладі діючих виставок, магазинів, промислових підприємств, каталогів)
32694 Аудит
32695 Облік страхової діяльності
32696 Економічний аналіз
32697 Дохід і прибуток підприємства
32698 Правознавство
32699 Статистика
32700 Проблемні питання фінансування капіталу фінансовими посередниками
32701 Проблемні питання формування та реалізації дивідендної політики фінансовими посередниками
32702 Ринок фінансових послуг
32703 Ринок фінансових послуг
32704 Ринок фінансових послуг
32705 Глобалізація сучасних міжнародних відносин
32706 Інформаційні технології в фармації
32707 Україна на світовому ринку товарів і послуг
32708 Сучасні світові товарні ринки і Україна
32709 Економіка праці та соціально-трудові відносини
32710 Фінанси підприємства
32711 Організація праці менеджера
32712 Нормативно-правове регулювання інститутів спільного інвестування в США
32713 Нормування товарних запасів в системі антикризового управління торговельного підприємства
32714 Статистика
32715 Управління комунікаційною діяльністю підприємства
32716 Механізм державного регулювання оплати праці та соціального захисту
32717 Ефективність та стилі спілкування.
32718 Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті
32719 Аналіз інформаційно комунікаційної стратегії блоку Наша Україна (можна на вибір)
32720 Міжнародні стандарти аудиту
32721 Міжнародні стандарти аудиту
32722 Звітність підприємств
32723 Управління бізнесом
32724 Товарознавство
32725 Методико-соціальне значення найбільш поширених захворювань наркоманією
32726 Етика обвинувальної промови прокурора в суді.
32727 Наукова організація управління виробництвом Договір оренди
32728 Екологічне право
32729 Поняття і предмет житлового права
32730 Оптимізація обсягів товарних запасів при здійсненні операцій з імпорту
32731 Економічна система суспільства та її структура.
32732 Управління маркетинговою діяльністю закладів охорони здоров'я
32733 Референдум як форма безпосередньої демократії
32734 Аналіз організації роботи аптечного закладу.
32735 Автоматизація бухгалтерського обліку
32736 Акредитація закладів охорони здоров'я як засіб державного контролю якості надання медико-санітарної допомоги . На прикладі поліклініки Солом'янського району м. Києва.
32737 Управління якістю медичних послуг в лікувально-профілактичних закладах України. На прикладі поліклініки Солом'янського району м. Києва.
32738 Макроекономіка
32739 Теорія ймовірності
32740 Теорія регіонального розвитку
32741 Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів в умовах інфляції
32742 Облік, контроль та аналіз розрахунків з бюджетом
32743 Захист честі, гідності та ділової репутації
32744 Загальний курс авіаційного транспорту
32745 Проблеми теорії держави і права
32746 Розрахункова діяльність підприємств
32747 Управління санацією підприємства
32748 Вища математика
32749 Англійська мова
32750 Англійська мова
32751 Англійська мова
32752 Лобізм у політичному житті України
32753 Теорії сукупної пропозиції і сучасна економічна практика
32754 Норми та етика політичної поведінки
32755 Політична культура та її роль в політичному житті суспільства
32756 Бюджетний дефіцит та методи його оптимізації
32757 Бюджетні ресурси держави
32758 Англійська мова
32759 Організація обліку, контролю та аналіз собівартості реалізації товарів
32760 Світова економіка та міжнародні відносини
32761 Облік, аналіз і аудит фінансових результатів підприємства
32762 Економіка праці
32763 Аналіз виробничо-господарської діяльності поліграфічного підприємства
32764 Аналіз банківської діяльності
32765 Управління проектами
32766 Теорія ймовірності
32767 Питання до екзамену.
32768 Англійська мова
32769 Фінанси
32770 Психологія діяльності, її будова та різновиди
32771 Особливості державно-правової думки епохи Просвітництва
32772 Особливості кваліфікацій правопорушення, пов'язаного з обманом покупця чи замовника
32773 Вища математика
32774 Охорона праці
32775 Система управління охороною праці
32776 Інжиніринг та його використання в зарубіжній і вітчизняній праці зовнішньоекономічних відносин.
32777 Психологічна модель в психотерапії
32778 Фінансування охорони здоров'я України
32779 Дисертація і автореферат як види документів і джерело інформації , особливості їх структури.
32780 Нетрадиційні види копчення
32781 Естетика
32782 Психологія
32783 Виразники господарських інтересів
32784 Дослідження операцій
32785 Бухгалтерський облік
32786 Системи технологій
32787 Підвищення конкурентоспроможності підприємства при здійсненні експортних операцій. На прикладі ВАТ "Яготинський маслозавод"
32788 Вища математика
32789 Математичне програмування
32790 Особливості взаємозв'язку емоцій та мотивації
32791 Політично-правові підходи до сутності держави та права: співвідношення та взаємодії
32792 Проблеми прямих іноземних інвестицій в країни Центральний та Східний Європи
32793 Міжнародний лізинг України
32794 Оцінювання ефективності інвестиційних операцій комерційного банку АКБ Укрсоцбанк.
32795 Фінансове планування та прогнозування на підприємстві
32796 Сторони у зобов'язанні
32797 Договір доручення
32798 Співвідношення міжнародного екологічного права з національним законодавством України
32799 Формування ресурсної бази комерційного банку
32800 Теорія та методологія прийняття управлінських рішень
32801 Соціальна робота
32802 Питання до екзамену.
32803 Ефективність використання трудових ресурсів торговельного підприємства
32804 Основні аспекти обліку валових витрат і валових доходів
32805 Маркетингова цінова політика підприємства
32806 Оцінка альтернативних маркетингових стратегій
32807 Формирование имиджа политического деятеля
32808 Сутність і властивості організації як об'єкта управління
32809 Концепція управління за цілями
32810 Роль контролінгу у системі управління підприємством
32811 Інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу
32812 Старіння нації: ключова проблема демографічної кризи в Україні
32813 Управління бізнесом у медицині і формації
32814 Управління бізнесом у медицині і формації
32815 Трудове право
32816 Трудове право
32817 Екскурсійний маршрут по Дніпру
32818 Управління у медицині і формації
32819 Обґрунтування зовнішньоекономічної угоди імпорту апельсинів з Туреччини
32820 Політичне лідерство та його обґрунтування в політології
32821 Інформаційна продукція: характеристика, класифікація, позиціювання
32822 Основні положення валютного регулювання та валютного контролю, що діють в Україні
32823 Підвищена матеріальна відповідальність в трудовому праві
32824 Ревізія інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів
32825 Ревізія додаткового та резервного капіталу
32826 Бухгалтерський облік і аудит
32827 Макроекономіка
32828 Основні напрями розвитку економічної теорії
32829 Правове регулювання права власності на землю
32830 Підприємство як організаційна форма господарювання
32831 Ринково-продуктова стратегія підприємства у короткостроковому періоді на ринку з монополістичною конкуренцією
32832 Становлення української мови як мови державної
32833 Основи екології
32834 Статистика
32835 Економіка управління персоналом
32836 Сучасні форми фінансового посередництва
32837 Соціальна політика Швеції
32838 Збутова політика підприємства на прикладі ЗАТ "Вінницяпобутхім"
32839 Технологія виробництва послуг охорони здоров'я
32840 Поняття і сторони колективного договору, угоди
32841 Міжнародні економічні відносини
32842 Планування роботи з персоналом організації
32843 Життєві стратегії особистості та постановка цілей
32844 Управління грошовими потоками підприємства
32845 Облік, аналіз і аудит фінансових результатів підприємства
32846 Організація обліку, контролю та аналіз собівартості реалізації товарів
32847 Трудове право
32848 Трудове право
32849 Особистість та її формування
32850 Екскурсійний маршрут по Дніпру
32851 Бухгалтерський облік
32852 Форми і інструменти та умови фінансування імпорту в Україні
32853 Виконавче впровадження в Україні.
32854 Макроекономіка
32855 Дипломатичне та консульське право
32856 Дипломатичне консульство
32857 Фінансування охорони здоров'я України
32858 Соціальна робота з дітьми, хворими на ДЦП
32859 Облік і аудит
32860 Інвестиційні фонди: місце роль у функціонуванні фондового ринку України.
32861 Інвестиційні фонди: місце роль у функціонуванні фондового ринку України.
32862 Фінансування проектів за допомогою кредитних ліній
32863 Кредитно-розрахункові операції банку
32864 Стратегічне управління
32865 Маркетинг у банку
32866 Традиційні банківські послуги
32867 Англійська мова
32868 Організація обліку і аудиту (ревізії, аналізу) розрахунків по оплаті праці
32869 Стратегії міжнародного бізнесу
32870 Принципи державної політики в галузі охорони праці
32871 Організація праці менеджерів
32872 Соціальна робота
32873 Економіка підприємства
32874 Бухгалтерський облік 1:С
32875 Бюджетний дефіцит та методи його оптимізації
32876 Формування оптимальної операційної системи підприємства. На прикладі ПП "АН Планета Оболонь"
32877 Поняття та ознаки права
32878 Бюджетні ресурси держави
32879 Аудит
32880 Історія розвитку теорії та практики організації праці менеджера
32881 Підприємницьке право
32882 Інформаційні технології
32883 Облік, аналіз і аудит фінансових результатів підприємства
32884 Організація обліку, контролю та аналіз собівартості реалізації товарів
32885 Міжнародний франчайзинг як форма міжнародного бізнесу
32886 Об'єкт і предмет філософії
32887 НАТО
32888 Бухгалтерський облік
32889 Дослідження операцій
32890 Вплив інфраструктурних підрозділів на економіку підприємства
32891 Розробка і впровадження заходів щодо підвищення продуктивності праці персоналу підприємства
32892 Американська модель менеджменту
32893 Вдосконалення організації та планування імпортної діяльності підприємства
32894 Конституція Арменії
32895 Система оподаткування діяльності суб'єктів малого бізнесу
32896 Оцінка ефективності ринку досконалої конкуренції
32897 Особистість та її формування
32898 Реінжиніринг процесів логістичного обслуговування клієнтів промислового підприємства в середовищі SAP
32899 Зовнішня політика України
32900 Інформаційні системи
32901 Ринок праці
32902 Ситуаційний менеджмент
32903 Макроекономічні явища Вплив макроекономічних проблем на первинні ланки економіки
32904 Загальна психологія
32905 Організаційно-правові засади охорони здоров'я
32906 Страхова медицина
32907 Вивчення та формування попиту споживачів на товари в роздрібному торговельному підприємстві
32908 Підозрюваний, обвинувачений, осуджений як суб'єкти кримінального процесу
32909 Економіка
32910 Теорія статистики
32911 Математичне програмування
32912 Організація сучасного діловодства
32913 Англійська мова
32914 Економічне обґрунтування управління умовами праці на підприємстві
32915 Фінансування охорони здоров'я України
32916 Судова бухгалтерія
32917 Судова бухгалтерія
32918 Судова медицина ушкоджень
32919 Проблеми теорії держави і права
32920 Проблеми теорії держави і права
32921 Правова статистика
32922 Правова статистика
32923 Трудове право
32924 Джерела інформації для експертної діагностики
32925 Ринок медичних послуг
32926 Господарсько-процесуальне право
32927 Управління проектами
32928 Господарсько-процесуальне право
32929 Організація обліку, контролю та аналіз собівартості реалізації товарів
32930 Банківський аналіз
32931 Банківський аналіз
32932 Види пенсій
32933 Основи економічної теорії
32934 Управління бізнесом
32935 Характеристика світового валютного ринку
32936 Управління професійною орієнтацією і професійною освітою
32937 Кадрове діловодство
32938 Комплексний кваліфікаційний тренінг
32939 Професійна діагностика і оцінювання керівника
32940 Теоретичні основи застосування соціологічних методів дослідження в менеджменті туристичного підприємства
32941 Традиційні банківські послуги
32942 Економічна безпека України: принципи її забезпечення.
32943 Стадії і способи реалізації норм міжнародного права
32944 Стилістика
32945 Англійська мова
32946 Право
32947 Управління лізингом на підприємстві
32948 Розробка і впровадження заходів щодо підвищення продуктивності праці персоналу підприємства
32949 Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві
32950 Експериментальна психологія
32951 Економіка та фінансування закладів охорони здоров'я
32952 Логістика
32953 Соціальна робота
32954 Економічна стратегія підприємства
32955 Стратегія інформаційних ресурсів
32956 Планування економічної ефективності нововведень
32957 Маркетингова цінова політика підприємства
32958 Планування ефективного використання матеріальних ресурсів
32959 Система якості служби маркетингу
32960 Маркетингові дослідження конкурентних переваг фірми
32961 Соціальна екологія
32962 Конструктивні та деструктивні функції конфліктів
32963 Збутова політика підприємства на прикладі ЗАТ "Вінницяпобутхім"
32964 Оптимізація обсягів товарних запасів при здійсненні операцій з імпорту
32965 Обґрунтування зовнішньоекономічної угоди імпорту апельсинів з Туреччини
32966 Вплив факторів зовнішнього середовища на інноваційну діяльність підприємства
32967 Аудит
32968 Сучасні економічні теорії
32969 РПС
32970 Екологія
32971 Вища математика
32972 Про ставлення до філософії буденної свідомості, здорового глузду
32973 Тріада влади
32974 Міжнародний маркетинг
32975 Податкова система України
32976 Тривалість виробничого циклу та його вплив на економіку підприємства
32977 Облік і аналіз витрат з виконання робіт на надання послуг в системі управління підприємством
32978 Банківське право
32979 Міжнародно-правовий механізм інтеграційних процесів
32980 Господарська правова відповідальність
32981 Господарське процесуальне право
32982 Основні функції права
32983 Політична економія
32984 Юридичні засоби впровадження міжнародних виборчих стандартів до виборчого права України
32985 Формування страхового інтересу у суб'єктів підприємницької діяльності за умов ринкової економіки
32986 Англійська мова
32987 Країнознавство
32988 Філософський смисл і соціокультурний зміст проблеми буття
32989 Інфляція та її соціально-економічні наслідки для України
32990 Характеристика розвитку політичної і правової думки Росії ХХ століття.
32991 Механізм функціонування валютних ринків в перехідних економіках.
32992 Назви (найменування) міжнародних договорів
32993 Звіт з практики
32994 Науковий стиль Стилістичний аналіз зразка публіцистичного стилю
32995 Польсько-Литовська доба на українській території кінця 16 - перша половина 17 століття.
32996 Управління фінансовими ресурсами
32997 Розробка і впровадження заходів щодо підвищення продуктивності праці персоналу підприємства
32998 Облік, аналіз і аудит амортизації основних засобів на підприємстві
32999 Зв’язок уваги з успішністю у навчанні в молодшому шкільному віці
33000 Організація державного фінансового контролю в Україні
33001 Бюджетна політика: суть, мета та основні напрямки в умовах ринкових відносин
33002 Удосконалення управлінської діяльності підприємства сфери туризму
33003 Особливості бухгалтерського обліку і звітності підприємства в якому ми працюємо
33004 Управління бізнесом фармакології
33005 Аналіз основних показників діяльності аптеки
33006 Маркетинг в медицині та фармації
33007 Основи зовнішньоекономічної діяльності
33008 Операції банків з використанням кредитних карток
33009 Операції банків з використанням кредитних карток
33010 Загальна середня освіта в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку.
33011 Дистанційне навчання в Україні: стан та перспективи
33012 Інформаційні технології в управлінні
33013 Управління як вид діяльності
33014 Сутність технологій управлінського процесу (до освіти)
33015 Правові аспекти управління
33016 Правові аспекти
33017 Сутність і взаємозв'язок показників середньої і граничної виручки з ціною продукції за умов досконалої конкуренції
33018 Організація обліку, аналіз і аудит використання прибутку підприємства
33019 Характеристика основних етапів сучасної глобалізації
33020 Казначейська справа
33021 Конституція Арменії
33022 Прибутковість банківської діяльності: аналіз стану та стратегія управління
33023 Використання методів вибіркової перевірки в аудиті
33024 Сегментація ринку товарів промислово-технічного призначення
33025 Фінанси підприємства
33026 Інформаційна продукція: характеристика, класифікація, позиціювання
33027 Обгрунтування зовнішньоекономічної угоди імпорту апельсинів з Туреччини
33028 Психологічні механізми довільної уваги
33029 Аутистичне й реалістичне мислення
33030 Планування та прогнозування діяльності закладу охорони здоров'я
33031 Аналіз діяльності медичних установ
33032 Інвестиційний менеджмент
33033 Формування оптимальної операційної системи підприємства. На прикладі ПП "АН Планета Оболонь"
33034 Основи управлінського консультування
33035 Інноваційний менеджмент
33036 Менеджмент
33037 Предмет доказування в цивільному процесі України
33038 Конституція Арменії
33039 Збутова політика підприємства на прикладі ЗАТ "Вінницяпобутхім"
33040 Вплив факторів зовнішнього середовища на інноваційну діяльність підприємства
33041 Управління діяльністю банку у сфері міжнародних розрахунків. На прикладі "Правекс банк"
33042 Вдосконалення організації роботи з кадровим резервом і планування трудової кар'єри
33043 Мотивація праці персоналу на підприємстві
33044 Міжнародне спадкове право
33045 Проблеми вдосконалення законодавства України в процесі приєднання до світової організації торгівлі
33046 Судовобухгалтерська експертиза
33047 Інформаційні системи та технології
33048 Організація діяльності промислових підприємств
33049 Інжиніринг та його використання в зарубіжній і вітчизняній праці зовнішньоекономічних відносин.
33050 Поняття та ознаки права
33051 Дослідження впливу сезонності на формування товарного асортименту в магазині
33052 Міжнародні фінансово-кредитні відносини: особливості правового регулювання
33053 Економіка підприємства
33054 Економетрія
33055 Управління персоналом
33056 Оптимізація товарних запасів при здійсненні операцій з імпорту. На прикладі ЗАТ ЗАЗ
33057 Логістика
33058 Обгрунтування управлінських рішень щодо розширення та згортання виробництва
33059 Тривалість виробничого циклу та його вплив на економіку підприємства
33060 Економічна статистика
33061 Сучасні концепції права
33062 Сучасні концепції держави
33063 Формування оптимальної операційної системи підприємства. На прикладі ПП "АН Планета Оболонь"
33064 Юридичні засоби впровадження міжнародних виборчих стандартів до виборчого права України
33065 Рентабельність підприємства та шляхи її підвищення.
33066 Методика викладання менеджменту
33067 Маркетингова цінова політика підприємства
33068 Фінанси підприємства
33069 Економіка підприємства
33070 Економічний аналіз
33071 Маркетинг
33072 Податки
33073 Підвищення конкурентоспроможності підприємства при здійсненні експортних операцій. На прикладі ВАТ "Яготинський маслозавод"
33074 Економіка праці
33075 Поняття та суб'єктивний склад зобов'язання
33076 Цивільно-процесуальне право
33077 Кримінально-процесуальне право
33078 Англійська мова
33079 Механізм функціонування валютних ринків в перехідних економіках.
33080 Анатомія і біологія
33081 Анатомія і біологія
33082 Об'єднання громадян в цивільних правовідносинах
33083 Логістика
33084 Динамічні зміни галузевої структури товарного експорту України за 3 останні роки.
33085 Народження, становлення та подальший розвиток будівельної фірми
33086 Товарознавство
33087 Управління бізнесом
33088 Інформаційні системи і технології маркетингу та комп'ютерний тренінг
33089 Інформаційні системи і технології маркетингу та комп'ютерний тренінг
33090 Облік виробничих запасів
33091 Кар'єра: бар'єри особистого зростання та способи їх подолання
33092 Бізнес тренінг
33093 Динамічна анатомія
33094 Управління персоналом
33095 Міжнародні економічні відносини
33096 Безконтактні методи дослідження рухомої активності у спорті
33097 Організація соціального забезпечення на підприємстві
33098 Інструменти ринку фінансових паперів: класифікація, основна характеристика та їх ризиковість
33099 Психологическая теория деятельности
33100 Інформаційна продукція: характеристика, класифікація, позиціювання
33101 Завдання, функції та операції НБУ
33102 Економіка праці
33103 Економіка праці
33104 Право
33105 Аудит обліку виробничих запасів
33106 Страхування вантажів які перевозяться автомобільним транспортом. На прикладі Української транспортної страхової компанії UTIKO
33107 Право
33108 Англійська мова
33109 Прокурорський нагляд
33110 Соціологія як наука
33111 Банківські операції
33112 Кримінологія
33113 Кримінальне право України
33114 Поняття, види та правова характеристика договору купівлі-продажу
33115 Трудове право
33116 Правова статистика
33117 Акредитація закладів охорони здоров'я як засіб державного контролю якості надання медико-санітарної допомоги . На прикладі поліклініки Солом'янського району м. Києва.
33118 Управління персоналом в закладах охорони здоров'я
33119 Фінансовий ринок Аналіз ролі та особливостей функціонування Української фондової біржі Шляхи підвищення ролі фондової біржі на фінансовому ринку України
33120 Сутність АВС- аналізу XYZ
33121 Актуальність інвестування сучасної туристичної галузі
33122 Вдосконалення організації роботи з кадровим резервом і планування трудової кар'єри
33123 Організація обліку, аналіз і аудит використання прибутку підприємства
33124 Розвиток міжнародного електронного бізнесу
33125 Види кримінальної відповідальності
33126 Різновиди угод за цивільним Кодексом
33127 Економіка праці
33128 Соціальна робота
33129 Розробка і впровадження заходів щодо підвищення продуктивності праці персоналу підприємства
33130 Економіка підприємства
33131 Монетаристська концепція державного регулювання економіки.
33132 Культурологічне значення творчості Костомарова
33133 Соціально-екологічна доцільність техніки і технології
33134 Оцінка вартості майна підприємства в забезпеченні підвищення його фінансово-господарської діяльності
33135 Маркетингові дослідження
33136 Маркетингові дослідження
33137 Облік і аудит
33138 Облік, аналіз і аудит сільськогосподарської продукції
33139 Порівняльна психологія
33140 Економічні методи менеджменту
33141 Гроші і кредит
33142 Підозрюваний, обвинувачений, осуджений як суб'єкти кримінального процесу
33143 Організація і методика обліку та аналізу амортизації основних засобів
33144 Фінансовий ринок Аналіз ролі та особливостей функціонування Української фондової біржі Шляхи підвищення ролі фондової біржі на фінансовому ринку України
33145 Організація обліку, аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами
33146 Економічна ефективність діяльності підприємства
33147 Соціальна робота
33148 Англійська мова
33149 Гарантії трудових прав народних депутатів
33150 Документознавство
33151 Англійська мова
33152 ЄС і Україна
33153 Управління змінами в реалізації проекту
33154 Фінанси підприємства
33155 Маркетинг
33156 Розробка, обґрунтування та реалізація фінансової стратегії підприємства
33157 Облік і аудит розрахункових операцій
33158 Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві
33159 Товарознавчі та маркетингові дослідження ринку пральних машин барабанного типу на ринку України (за матеріалами ПП "Ролінг" м. Київ)
33160 Фінансовий ринок та його роль у ринковій економіці Аналіз ролі та особливостей функціонування Української фондової біржі Шляхи підвищення ролі фондової біржі на фінансовому ринку України
33161 Економічні методи менеджменту
33162 Якість та надійність економічних систем
33163 Модель економічного зростання Р. Слоу
33164 Статистика
33165 Інформаційна продукція: характеристика, класифікація, позиціювання
33166 Організація обліку і аудиту (ревізії, аналізу) розрахунків по оплаті праці
33167 Організація процесу планування в установах та закладах освіти
33168 Формування оптимальної операційної системи підприємства. На прикладі ПП "АН Планета Оболонь"
33169 Походження, сутність та функції грошей
33170 Метод сучасної психотерапії
33171 Право приватної власності фізичних осіб
33172 Статистика
33173 Психологія
33174 Правова статистика
33175 Якість та надійність економічних систем
33176 Вища математика
33177 Теорія ймовірності
33178 Статистика
33179 Інформаційна продукція: характеристика, класифікація, позиціювання
33180 Управління інформаційними системами в аналізі та аудиті
33181 Маркетинг
33182 Економіка підприємства
33183 Соціологічне вчення Г. Спенсера
33184 Характеристики кінцевих споживачів
33185 Управління змінами в реалізації проекту
33186 Передумови виникнення філософії
33187 Формирование имиджа политического деятеля
33188 Мотивація праці персоналу на підприємстві
33189 Планування економічної ефективності нововведень
33190 Планування ефективного використання матеріальних ресурсів
33191 Оцінка вартості майна підприємства в забезпеченні підвищення його фінансово-господарської діяльності
33192 Економіка підприємства
33193 Інформаційна продукція: характеристика, класифікація, позиціювання
33194 Право
33195 Інжиніринг та його використання в зарубіжній і вітчизняній праці зовнішньоекономічних відносин.
33196 Документознавство
33197 Англійська мова
33198 Економіка та фінансування охорони здоров'я
33199 Логістика
33200 Міжнародні економічні відносини
33201 Теорія інформації
33202 Управління проектами
33203 Управління проектами
33204 Сутність і властивості організації як об'єкта управління
33205 Виконання обласного бюджету Київської області
33206 Інформаційна продукція: характеристика, класифікація, позиціювання
33207 Філософія
33208 Державне регулювання цін та доходів
33209 Розробка, обґрунтування та реалізація фінансової стратегії підприємства
33210 Економічні ризики
33211 Виконання обласного бюджету Київської області
33212 Дискретна математика
33213 Економічна стратегія підприємства
33214 Стратегія інвестиційної діяльності
33215 Економіка та організація об'єднань підприємств
33216 Якісна і кількісна оцінка ефективності діяльності об'єднань підприємств
33217 Загальна психологія
33218 Правова статистика
33219 Облік, аналіз і аудит амортизації основних засобів на підприємстві
33220 Юридична відповідальність за порушення трудового законодавства України.
33221 Економетрія
33222 Предмет доказування в цивільному процесі України
33223 Облік, аналіз і аудит сільськогосподарської продукції
33224 Страхування вантажів які перевозяться автомобільним транспортом. На прикладі Української транспортної страхової компанії UTIKO
33225 Право
33226 Метод сучасної психотерапії
33227 Інформаційна продукція: характеристика, класифікація, позиціювання
33228 Польській рух опору та визволення країни від гітлерівських окупантів
33229 Оцінка вартості майна підприємства в забезпеченні підвищення його фінансово-господарської діяльності
33230 Англійська мова
33231 Розробка, обґрунтування та реалізація фінансової стратегії підприємства
33232 Економіка підприємтва
33233 Психологія ефективного управління людиною
33234 Філософія
33235 Економіка підприємства
33236 Право
33237 Актуальні проблеми в аудиті
33238 Повний фінансовий аналіз підприємства
33239 Інформаційна продукція: характеристика, класифікація, позиціювання
33240 Напрями вдосконалення споживчого кредитування з урахуванням світового досвіду
33241 Менеджмент
33242 Виконання обласного бюджету Київської області
33243 Охорона праці
33244 Формирование имиджа политического деятеля
33245 Виконання обласного бюджету Київської області
33246 Теорія інформації
33247 У чому полягають інтеграція та диференціація бухгалтерського обліку при застосуванні КІСП
33248 Назви (найменування) міжнародних договорів
33249 Сучасні економічні теорії
33250 Управління якістю
33251 Напрями вдосконалення споживчого кредитування з урахуванням світового досвіду
33252 Інвестування
33253 Бухгалтерський облік
33254 Інформатика
33255 Політична та економічна влада: особливості, взаємозв'язок, взаємодія
33256 Психологія і педагогіка
33257 Омбудсмен
33258 Виборчий процес в Україні
33259 Польській рух опору та визволення країни від гітлерівських окупантів
33260 Інформаційна продукція: характеристика, класифікація, позиціювання
33261 Охорона праці
33262 Облік, аналіз і аудит амортизації основних засоб
Категорія: Мои статьи | Додав: Alkasar (06.11.2009)
Переглядів: 1723 | Теги: менеджмент, Основи економічної теорії, Логістика, статистика, Культурологія, Економетрія, інформатика, ЗЕД, Стилістика, логіка | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входа
ПоискМы будем очень благодарны

если вы разместите нашу
кнопку у себя на сайте!

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ


Корзина
Ваша корзина пуста

 
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ
 
 
Copyright © 2010 - 2018
дипломные работы l курсовые работы l курсовые на заказ l контрольные работы l рефераты l Киев l Украина l Россия